HOTLINE : 19002110

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 06/2016 1. 05 Nhân Viên Kinh doanh làm việc tại Hà Nội – Marketing & chào bán các dịch vụ giao nhận vận tải, xuất nhập khẩu và tiếp vận (đường bộ, đường biển, đường hàng không…) của công ty. – Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng […]

Read More

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 06/2016 01 Trưởng phòng kinh doanh   (Chi nhánh Đà Nẵng) – Yêu cầu Kỹ năng và công việc: + Lập kế hoạch; + Tổ chức và giám sát thực hiện công việc; + Hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên; + Tạo động lực cho nhân viên; + Quản lý […]

Read More

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 06/2016 1. 05 Nhân Viên Kinh doanh làm việc tại TP.HCM – Marketing & chào bán các dịch vụ giao nhận vận tải, xuất nhập khẩu và tiếp vận (đường bộ, đường biển, đường hàng không…) của công ty. – Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng (đối […]

Read More